Wybory Wielkiego Namiestnika Orła Białego

Narysował naszych kandydatów w stylistyce fantasy.