„Mury” zostały pieśnią białoruskiej opozycji

Międzynarodowy protest song: napisany w Katalonii i śpiewany przeciwko dyktaturze Franco, zdobył wielką popularność w Polsce jako hymn „Solidarności”, dzisiaj śpiewają go Białorusini żądający odejścia Łukaszenki. Posłuchajcie.