Ludzie sukcesu Jordan…

Ludzie sukcesu
Jordan Peterson o tym dlaczego sukces osiąga zawsze tylko mały odsetek ludzi, oraz dlaczego 1% najbogatszych ma tak dużo pieniędzy. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5553001/ludzie-sukcesu/

#wygryw #jordanpeterson #wojnaidei #gruparatowaniapoziomu #kultura