Komentarz do protestów w…

Komentarz do protestów w USA
Czy Stany Zjednoczone są krajem rasistowskim i skąd biorą się podziały w amerykańskim społeczeństwie? Rozmowa nt trwających protestów w USA odbyta w ramach Festiwalu Dyplomatycznego organizowanego przez KSSM Uniwersytet Jagielloński. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5550691/komentarz-do-protestow-w-usa/

#kultura #usa #wojnaidei #swiat #uj