Kochał przeszłość, nienawidził współczesności i obawiał się przyszłości….

– Orwellem dziś mówią wszyscy. Bo gdy mówi się o urealnieniu cen, to zawsze chodzi o podwyżki. Gdy mówi się open space w biurze, to chodzi o nadzorowanie pracowników – twierdzi tłumacz Bartłomiej Zborski.