Kiedy wskoczyłeś człowiekowi na kolana

ale zapomniałeś, że już nie jesteś małym pieskiem