Jak działa rasizm?

Czym jest rasizm, jak rozwijał się on w historii Stanów Zjednoczonych, oraz jak on sam jak i samo jego poczucie oddziałuje na społeczeństwo?