Islamista wyjaśnia obywatela Niemiec.

Całkiem konstruktywnie argumentując jak wyznawcy Allaha przejmą kontrolę nad krajem.