Feministyczny mit o 2% fałszywych oskarżeń o gwałt

Więcej szczegółów i badań na facebookowej stronie Histeria Bez Dystansu