26/100 Jan Kochanowski Na…

26/100 Jan Kochanowski Na matematyka Zie­mię po­mie­rzył i głę­bo­kie mo­rze, Wie, jako wsta­ją i za­cho­dzą zo­rze; Wia­trom ro­zu­mie, prak­ty­ku­je komu, A sam nie wi­dzi, że ma kur­wę w domu #codziennapoezja #odchaming #gruparatowaniapoziomu #sztuka #wiersz #kultura

LEW Sławomir Mrożek Już…

LEW Sławomir Mrożek Już Cezar dał znak. Podniosła się krata i jakby grzmot coraz to potężniejszy zaczął się wydobywać z czarnego lochu. Chrześcijanie zbili się w gromadkę na środku areny. Tłum powstał z miejsc, żeby lepiej widzieć. Chrapliwy pomruk, toczący się jak lawina głazów po osypisku górskim, gwar pełen podniecenia …

25/100 Wisława…

25/100 Wisława Szymborska Oda do starości Co to za ży­cie bywa w mło­do­ści? Nie czu­jesz ser­ca, wą­tro­by, ko­ści, Śpisz jak za­bi­ty, po­pi­jasz gład­ko I na­wet gło­wa boli cię rzad­ko. Do­pie­ro człe­ku twój wiek doj­rza­ły Od­sła­nia ży­cia urok wspa­nia­ły, Gdy łyk po­wie­trza z wy­sił­kiem ła­piesz, Rwie cię w ko­la­nach, na scho­dach …

Mak polny (Papaver rhoeas) -…

Mak polny (Papaver rhoeas) – gatunek rośliny z rodziny makowatych (Papaveraceae Juss.). Silnie trujący, jednocześnie jego płatki są surowcem zielarskim. Cała roślina zawiera biały sok mleczny, w którego skład wchodzi trujący alkaloid readyna i małe ilości papaweryny. Płatki zawierają także antocyjan – mekocyjaninę oraz związki śluzowe. Nasiona maku zmieszane ze …

Dzisiaj 248 rocznica pierwszego rozbioru Polski :(

5 sierpnia 1772 r. Rosja, Prusy i Austria podpisały w Petersburgu traktaty rozbiorowe dotyczące podziału ziem Rzeczypospolitej, jako powód swoich działań podały „całkowity rozkład panstwa” i „duch fakcyjny utrzymujący w Polsce anarchię”.

24/100 (Dziś troszkę dłuższe,…

24/100 (Dziś troszkę dłuższe, ale nie zawiedziecie się 😉 ) Aleksander Fredro Baśń o 3 braciach i królewnie Mrok wie­czor­ny, – bab­cia siwa przy ko­min­ku gło­wą kiwa. Nos jak ha­czyk, – oku­la­ry, Coś tam mru­czy babsz­tyl sta­ry. Snu­je baj­dy nie­stwo­rzo­ne, O kró­lew­nie Piz­do­lo­nie, O trzech bra­ciach jak nie­wie­lu, O ma­tu­li …

Czy warto znać prawdę? |…

Czy warto znać prawdę? | Analiza Matrixa Lepiej znać brzydką prawdę czy żyć w wygodnym kłamstwie? Jak film Matrix ukazuje drogę dochodzenia do prawdy i idące za tym następstwa. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5637069/czy-warto-znac-prawde-analiza-matrixa/ #film #kultura #matrix #kino #ciekawostki #rozrywka

23/100 Wisława…

23/100 Wisława Szymborska Cebula Co in­ne­go ce­bu­la. Ona nie ma wnętrz­no­ści. Jest sobą na wskroś ce­bu­lą, do stop­nia ce­bu­licz­no­ści. Ce­bu­la­sta na ze­wnątrz, ce­bu­lo­wa do rdze­nia, mo­gła­by wej­rzeć w sie­bie ce­bu­la bez prze­ra­że­nia. W nas ob­czy­zna i dzi­kość le­d­wie skó­rą przy­kry­ta, in­fer­no w nas in­ter­ny, ana­to­mia gwał­tow­na, a w ce­bu­li ce­bu­la, …